Over Tiny-Lofts

Het idee voor Tiny-Lofts

Het idee voor Tiny-Lofts is ontstaan vanuit de actuele vraag naar huisvesting in Leiden, waarbij werken en wonen gecombineerd wordt en geïnspireerd op de ontwikkelingen rondom Tiny-Houses.
Dit woonconcept met bijbehorende waarden zoals kleinschalig, zelfvoorzienend, groen en duurzaam spreekt zeer aan en kan in aangepaste vorm uitstekend worden toegepast op de locatie Rooseveltstraat in Leiden.

Boven de bedrijfsunits aan de Rooseveltstraat is veel ruimte over. Behoefte aan extra kantoorverdiepingen is er niet en daarom wordt veel van de huidige kantoorruimte nu al anders gebruikt. De bouwmethodiek van het complex geeft de mogelijkheid op betrekkelijk eenvoudige wijze er een verdieping boven op te plaatsen.

In de vertaalslag van Tiny-Houses naar Tiny-Lofts is getracht om de sterke elementen hierin mee te nemen. Door op het bestaande dak een extra verdieping te plaatsen, ontstaat er voldoende ruimte voor 3 Tiny-Lofts met elk een eigen buitenruimte (balkon). Zo is het woongedeelte compact, licht en compleet. Op de kenmerkende slaapvide is voldoende lucht en ruimte voor een 2-persoonsbed.

De verdieping er onder wordt, als extra aanvulling op het geheel, verdeeld in 3 bijbehorende werkplekken met een gezamenlijk bezoekerstoilet, zodat je hier ook gasten kan ontvangen.

Op deze manier ontstaat er een woon/werk-combinatie die momenteel bijna nergens voorkomt.

Bij realisatie van de Tiny-Lofts wordt de parkeernorm verlaten. De ruimte van de huidige parkeerplek per bedrijfsunit wordt gebruikt voor een gedeelde stallingsplaats voor fietsen van de bewoners.

Een andere mogelijkheid is dat (een deel van) de parkeerplaatsen wordt overdekt voor een grotere stallingsplaats.

Om de diversiteit te vergroten, is het van belang dat men welstandsvrij kan bouwen. Binnen de bouwcontouren, waarin wel eisen worden gesteld aan duurzaamheid, mag men zijn eigen ontwerp maken. Verschillende ontwerpen en -gevels aan de straatzijde zal de woon-werk-kwaliteit verhogen. Onderlinge bouwkundige aansluitingen gebeurt volgens een vast concept. De aanwezigheid van een buitenruimte (balkons) en groen is essentieel om prettig te kunnen leven. Door het realiseren van balkons aan de voorgevel ontstaat er een sociale omgeving die de veiligheid in de buurt verhoogd.

Eigen opdrachtgeverschap

In het complex aan de Rooseveltstraat zijn veel zelfstandige ondernemers gevestigd. Vanuit het idee om Tiny Lofts te ontwikkelen is deze studie-presentatie gemaakt om de mogelijkheden te onderzoeken. Er is vanuit de VVE veel enthousiasme om met elkaar, ieder voor zich een dergelijke Tiny-Loft te realiseren. Wanneer de gemeente hier positief tegenover wil staan, ontstaat hier een concept als ‘Nieuw Leiden’ 2.0. Een unieke proeftuin voor Leiden.

Voor wie?

De Tiny-Lofts zijn een perfecte woonvorm voor stellen die op zichzelf willen gaan wonen, werkende starters, bijna klaar studenten die in Leiden willen blijven wonen en long stay verblijf.

Maximaal voor een paar jaar en niet meer dan 2 personen per Tiny-Loft.

Werken en wonen op een industrieterrein

Werken en wonen op een industrieterrein met een milieucategorie 3.2 is niet vanzelfsprekend. Toch is het heel goed haalbaar door gebruik te maken van verschillende technieken die dit mogelijk maken. Milieucategorie 3.2 houdt in dat bedrijven zich mogen vestigen die geluid kunnen produceren, zoals bijvoorbeeld een smederij of een autoschadebedrijf. De regelgeving maakt het mogelijk dat al deze bedrijvigheid geluid naar de omgeving kan produceren. In werkelijkheid is het echter zo dat de steeds strenger wordende Arbo-wetgeving er voor heeft gezorgd dat al deze werkzaamheden zich ín een (verwarmd) bedrijfspand af spelen, vaak met de deuren gesloten. Het geproduceerde geluid is dus in de praktijk minimaal.

Wat resteert zijn de verkeersbewegingen van het bestemmingsverkeer. In de namiddag, avond en in het weekend is het juist bijzonder rustig.

Techniek & het Milieu

Het bouwbesluit zegt dat er binnen een woning beperkt geluid van buiten door mag dringen. Door gebruik te maken van verschillende isolatietechnieken kan je een ‘geluiddichte’ Loft bouwen, waar geen geluid van buiten naar binnen kan komen. Door de inzet van de juiste materialen wordt een laag energieverbruik gerealiseerd en duurzaamheid bevorderd. Te denken valt aan:

  • Isolatie van de gevels en dak met 25cm steenwol. Steenwol heeft massa en dempt daardoor geluid. Door de extreem hoge isolatiewaarde en combinatie met overige maatregelen wordt de Loft energieneutraal.
  • Gevelkozijnen uitvoeren met zonwerend, gelaagd geluidwerend glas; HR+++. Hierdoor wordt de opwarming door de zon vertraagd en gaat er geen warmte verloren.
  • Ventileren met een compacte WTW-installatie. Als de ramen dicht zouden blijven, is het leefklimaat prettig en zeer energiezuinig, doordat de ingeblazen gefilterde buitenlucht wordt verwarmd door de uitgaande lucht. Er gaat hierdoor geen warmte verloren.
  • Aanleg zonnepanelen. De Lofts kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte.
  • Aanleg groendak. Dit zorgt voor wateraccumulatie en vertraagd de opwarming in de zomer.
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close